Co je to tržní odhad nemovitosti?

Tržní odhad nemovitosti udává reálnou hodnotu nemovitosti na trhu v daném místě čase a stavu. Tržní odhad nemovitosti se také nazývá “obvyklá cena” .Je to tedy hodnota nemovitosti, za jakou lze v danou chvíli nemovitost prodat.

Podle definice v zákoně oceňování majetku č.151/1997 Sb. Je to cena, která byla dosažena při prodejích stejných či obdobných nemovitostí v tuzemsku ke dni ocenění. Zohledňují se přitom okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby.

Důležitou roli u oceňované nemovitosti hraje hlavně lokalita, okolí nemovitosti a ekonomické právní a stavební parametry.

Tržní odhad zajišťujeme k účelu:

 • Stanovení tržní ceny nemovitosti pro její prodej
 • Stanovení tržní ceny nemovitosti při koupi (chcete vědět, zda nepřeplácíte)
 • Stanovení tržní ceny nemovitosti pro dědickou daň v dědickém řízení
 • Stanovení tržní ceny pro účely financování nemovitosti

Po domluvě je možné zajistit odhady i k jiným účelům

Jaké podklady budeme potřebovat?

Abychom mohli provést co nejlepší odhad, budeme potřebovat kromě informací o oceňované nemovitosti získaném na místě ještě další informace. Jaké dokumenty budeme přesně potřebovat záleží na typu oceňované nemovitosti, budou tedy upřesněny. Doporučujeme shromáždit veškeré dokumenty, které o nemovitosti máte, a předložit je odhadci znalci.

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Snímek z katastrální mapy
 • Geometrický plán
 • Kupní smlouva/ smlouva o smlouvě budoucí
 • Původní odhad nemovitosti
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Projektová dokumentace
 • Výsledky měření radonu
 • Nájemní smlouvy
 • Pojistné smlouvy

Termín dodání posudku?

Termín zpracování posudku je standardně do 5 pracovních dní od provedení závazné objednávky a předání všech podkladů nezbytných k ocenění. Po dohodě je možné zpracovat tržní ocenění i v kratším termínu. V případě expresního odhadu do 24 hodin může být cena navýšena o 50%.

Kde oceňujeme?

Stanovování tržní ceny nemovitosti provádíme hlavně ve Zlínském Kraji zejména v okrese Uherské Hradiště a dále V Brně.

V jaké podobě dostanu posudek?

Posudky předáváme zejména v elektronické podobě, po domluvě je možné je zaslat poštou případně fyzicky.

Jak pracujeme:

ÚČEL TRŽNÍHO OCENĚNÍ+STANOVENÍ CENY ZA ODHAD
1. nejdříve musíme zjistit k jakému účelu ocenění potřebujete (prodej nemovitosti, koupě nemovitosti, pro notáře, pro banku…)
2. v případě souhlasu klienta s cenou za odhad tržní ceny, zasíláme fakturu PŘICHYSTÁNÍ DOKUMENTŮ K NEMOVITOSTI
3. konkrétní typy dokumentů o nemovitosti budou sděleny dopředu v závislosti na typu objektu

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI
4. Dále je potřeba se na nemovitost přijít podívat, tedy zrealizovat místní šetření, u prohlídky nemovitosti si uděláme fotografie, změříme místnosti, uděláme si poznámky, půdorys bytu a převezmeme či si nafotíme dokumenty k nemovitosti.

ZPRACOVÁNÍ TRŽNÍ CENY OCEŇOVACÍM SOFTWAREM
5. V kanceláři prostudujeme získané informace o nemovitosti a doložené dokumenty a pomocí oceňovacího softwaru vytvoříme tržní cenu nemovitosti

PŘEDÁNÍ ODHADU A DOKUMENTŮ K NEMOVITOSTI
6. Odhad je zaslán emailem, případně záleží na domluvě
7. Pokud jsme převzaly dokumenty od klienta fyzicky, poté je klientovi vracíme

Kolik stojí vypracování posudku?

Rodinný dům od 3 000Kč

Byt od 2 500Kč

Pozemek od 1 200Kč

Chata od 2 000Kč

Garáž od 1 200Kč

Odborné vyjádření od 1 500Kč

Cena za zpracování znaleckého posudku se vždy odvíjí od charakteru nemovitosti, situace a vynaloženého úsilí na obstarání dokumentů a je vždy dopředu stanovena na základě dohody s klientem.

Garáže

Byty

Rodinné domy

Pozemek

Chaty/Chalupy

Nájemná/Věcná břemena