Reference klientů


Martin Kabát: Děkuji panu Mitášovi, za zjištění informací a určení tržní ceny mého pozemku.


Tomáš Hruška: Děkuji panu Mitášovi za konzultaci ohledně nájemního bytu a určení tržního nájmu.